Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 409061
Title Datarapport: TO monitoring van gehalten aan zware metalen in biotamonsters van de Oosterschelde en Westerschelde
Author(s) Heuvel-Greve, M.J. van den
Source Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C136/09) - 27
Department(s) IMARES Delta
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) aquatische gemeenschappen - waterverontreiniging - zware metalen - oevers - versterking - oosterschelde - aquatic communities - water pollution - heavy metals - shores - reinforcement - eastern scheldt
Categories Aquatic Ecology
Abstract Voorafgaand aan de werkzaamheden op locaties in de Oosterschelde, waar vooroeververdediging zal plaatsvinden, dient een zogenaamd T0-onderzoek uitgevoerd te worden. De resultaten van deze T0-studie zullen als input gebruikt worden voor een later op te starten monitoringsprogramma naar mogelijke effecten van vooroeververdediging op deze soorten. Eén van deze monitoringsactiviteiten betreft het vastleggen van de huidige gehalten aan zware metalen in soorten die aanwezig zijn op deze locaties. Hiervoor zijn in september 2009 op verschillende locaties in de Oosterschelde en Westerschelde de volgende soorten bemonsterd: wieren (bruinwieren), slakken (alikruiken), zakpijpen (doorzichtige zakpijp en Japanse zakpijp), sponzen (geweispons), anemonen (zeeanjelier), schelpdieren (mossel en oester) en zeesterren. Deze zijn geanalyseerd op gehalten aan zware metalen die opgenomen zijn in het Besluit Bodemkwaliteit en aanvullend ijzer, aluminium en mangaan
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.