Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 409070
Title Stikstofvoorziening uit maaimeststoffen : bedrijfsontwerp
Author(s) Burgt, G.J.H.M. van der; Berg, C. ter; Strien, J. van; Bokhorst, J.G.
Source Driebergen : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut ) - 31 p.
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) biologische landbouw - bemesting - agrarische bedrijfsvoering - groenbemesters - organische meststoffen - grasmaaisel - mineralenboekhouding - akkerbouw - organic farming - fertilizer application - farm management - green manures - organic fertilizers - grass clippings - nutrient accounting system - arable farming
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Organic Farming
Abstract In dit verslag wordt een bedrijfsontwerp besproken voor een akkerbouwbedrijf dat gebaseerd is op stikstofvoorziening uit luzerne en grasklaver als maaimeststof. Het daardoor ontstane tekort op de P-balans wordt gecompenseerd door lokaal beschikbare natuurcompost. Het bedrijfsmodel is gebaseerd op de vruchtwisseling en de bedrijfsomstandigheden van het akkerbouwbedrijf van Joost van Strien in Ens, Noordoostpolder. De organische stof balans moet ten minste gelijk blijven met de huidige situatie, en de opbrengsten mogen niet lager uitvallen dan nu het geval is.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.