Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 409108
Title Mineralenconcentraten uit mest; Economische analyse en gebruikerservaringen uit de pilots mestverwerking in 2009 en 2010
Author(s) Hoop, J.G. de; Daatselaar, C.H.G.; Doornewaard, G.J.; Tomson, N.C.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap ) - ISBN 9789086155170 - 68
Department(s) LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
LEI Agricultural sector & entrepreneurship
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) mestverwerking - economische haalbaarheid - mesttechnologie - concentraten - prijzen - drijfmest - akkerbouw - intensieve veehouderij - manure treatment - economic viability - fertilizer technology - concentrates - prices - slurries - arable farming - intensive livestock farming
Categories Manure treatment / Agricultural Economics (General)
Abstract De haalbaarheid van de installaties voor verwerking van dierlijke mest met omgekeerde osmose staat of valt met de hoogte van de mestprijzen, zowel de aanvoerprijs van ruwe drijfmest als de afvoerprijzen van de eindproducten en concurrerende mestproducten en meststoffen. Ten tijde van het onderzoek waren de installaties om mineralenconcentraat te produceren gemiddeld rendabel bij een mestaanvoerprijs van 11 tot 13 euro per ton, waarbij de mestleverancier transport, wegen en bemonsteren betaalt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.