Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 409114
Title Evaluatie biodiversiteitsdoelstelling 2010 : achtergronddocument bij de Balans van de leefomgeving 2010
Author(s) Veen, M.P. van; Sanders, M.E.; Tekelenburg, A.; Lörzing, J.A.; Gerritsen, A.L.; Brink, Th.
Source Den Haag : Planbureau voor de Leefomgeving (Beleidsstudies / Planbureau voor de Leefomgeving ) - ISBN 9789078645481 - 107
Department(s) WOT Natuur & Milieu
CL - Ecological Models and Monitoring
ALT - CL - Landschap Systemen
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) biodiversiteit - natuurbeleid - nederland - biodiversity - nature conservation policy - netherlands
Categories Biodiversity
Abstract In 2010 is de achteruitgang van de biodiversiteit in Nederland geremd, maar niet gestopt. Knelpunten in het natuur- en biodiversiteitsbeleid treden mede op, omdat natuur en biodiversiteit niet losstaan van andere beleidsvelden en gebruiksfuncties. Het beleid opereert binnen een krachtenveld dat bepaald wordt door ruimtelijke relaties, productieketenrelaties, tijdafhankelijkheden en relaties tussen mensen en organisaties met elk hun eigen belangen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.