Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 409122
Title NHI 2.1 Veranderingen in NHI
Author(s) Hoogewoud, J.; Veldhuizen, A.A.; Prinsen, G.; Delsman, J.; Hunink, J.; Verkaik, J.
Source Delft : Deltares - 59
Department(s) CWC - Integrated Water Resources Management
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) hydrologie - grondwater - oppervlaktewater - informatiesystemen - hydrology - groundwater - surface water - information systems
Categories Hydrology
Abstract Dit document is een concept en uitsluitend bedoeld voor discussiedoeleinden. Een impuls is gegeven aan het verbeteren van het nationaal hydrologisch instrumentarium, NHI 2.0. NHI 2.0 voldeed in 2010 nog niet volledig aan de wensen van RWS. In 2010 hebben twee processen plaatsgevonden, die tot meer inzicht hebben geleid in de prestaties van het NHI. Ten eerste de regionale toetsing van het NHI, onder andere door STOWA, en ten tweede het gebruik van NHI in diverse regionale en landelijke studies voor Zoetwaterverkenning (ZWV). Als gevolg hiervan zijn in NHI 2.1, in opdracht van de RWS Waterdienst, veel verbeteringen doorgevoerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.