Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 409211
Title Glyfosaat in stedelijk oppervlaktewater
Author(s) Hattum, T. van; Marsman, E.; Haverkamp, S.
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 2011 (2011)4. - ISSN 0166-8439 - p. 16 - 17.
Department(s) CWC - Integrated Water Resources Management
Publication type Article in journal aimed at the general public
Publication year 2011
Keyword(s) oppervlaktewaterkwaliteit - herbiciden - glyfosaat - monitoring - waterverontreiniging - gemeenten - waterschappen - bestrating - gelderland - surface water quality - herbicides - glyphosate - water pollution - municipalities - polder boards - pavements
Categories Water Quality / Water Pollution
Abstract Veel gemeentes en bedrijven gebruiken chemische onkruidbestrijdingsmiddelen (herbiciden) voor de bestrijding van onkruid op verhardingen. Door afspoeling van hemelwater komt een deel van het gebruikte glyfosaat in het oppervlaktewater terecht. Dit kan leiden tot piekconcentraties in het stedelijk oppervlaktewater. Omdat er nog maar weinig meetgegevens van glyfosaat in stedelijk water beschikbaar zijn, hebben de Gelderse waterschappen samen met vier gemeenten gedurende de zomer van 2009 een indicatieve meetcampagne uitgevoerd naar de aanwezigheid van glyfosaat in het stedelijke oppervlaktewater. Hierbij zijn verrassend hoge concentraties glyfosaat aangetroffen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.