Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 409212
Title Schoon water voor La Libertad in Nicaragua
Author(s) Hattum, T. van; Jacobi, J.; Dijkstra, I.
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 42 (2009)22. - ISSN 0166-8439 - p. 18 - 19.
Department(s) CWC - Integrated Water Resources Management
Sub-department of Environmental Technology
Publication type Article in professional journal
Publication year 2009
Keyword(s) watervoorziening - drinkwater - waterkwaliteit - ontwikkelingshulp - projecten - nederland - nicaragua - sanitaire voorzieningen - water supply - drinking water - water quality - development aid - projects - netherlands - sanitary facilities
Categories Water Supply
Abstract Waterschap Rijn en IJssel gaat samen met Vitens Evides International, de gemeente Doetinchem en Lettinga Associates Foundation (LeAF) de 14.000 inwoners van La Libertad in Nicaragua helpen aan schoon drinkwater en betere sanitaire voorzieningen. Het Nederlandse consortium heeft subsidie van onder andere de Nederlandse Waterschaps Bank gekregen voor de eerste fase van het project, dat in juli 2009 officieel begon. Medio 2010 moeten de problemen beter in beeld gebracht en oplossingen uitgewerkt zijn. Maar er zijn dan naar verwachtimg ook al concrete resultaten geboekt, zoals de aanleg van 100 latrines en een biofilter voor grijs afvalwater in de arme wijk Nueva Esperanza
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.