Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 409237
Title Effectiviteit van ervarend leren op de boerderij
Author(s) Hassink, J.; Meyer, R. de; Sman, P. van de; Veerman, J.W.
Source Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk 50 (2011)2. - ISSN 2211-6273 - p. 51 - 63.
Department(s) PPO/PRI AGRO Multifunctioneel Landgebruik
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2011
Keyword(s) gedragsstoornissen - gedragsproblemen - jeugd - jeugdzorg - zorgboerderijen - geestelijke gezondheid - effecten - multifunctionele landbouw - behaviour disorders - behaviour problems - youth - child welfare - social care farms - mental health - effects - multifunctional agriculture
Categories Social Welfare / Ortho-pedagogics
Abstract In Noord-Brabant zijn individuele woon-werktrajecten op boerderijen ontwikkeld voor jongeren tussen de 16 en 20 jaar met ernstige problemen. Er is sprake van problemen en ruzie in het gezin, de jongeren gaan niet meer naar school en ze hebben geen goede vrijetijdsinvulling. De jongeren verblijven een half jaar op de boerderij. Daarna volgt nog een nabegeleiding van een half jaar. De resultaten van de door de jongeren ingevulde vragenlijsten laten zien dat het traject met name een positief effect heeft op probleemgedrag en zelfwaardering en in iets mindere mate op het copinggedrag. De positieve veranderingen zijn ook een half jaar na afsluiting van het nabegeleidingstraject nog zichtbaar. Uit de scores van de begeleiders blijkt dat er verbeteringen opgetreden zijn in het contact met het gezin, schooluitval, politiecontact, drugsgebruik, vrijetijdsbesteding, welzijn, gedragsproblemen en zelfvertrouwen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.