Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 409241
Title Analysis of Renewable Energy Directive NUTS-2 reports on the greenhouse gas emissions from the cultivation of biofuel crops
Author(s) Corre, W.J.; Conijn, J.G.; Langeveld, J.W.A.
Source Wageningen : Plant Research International (Report / Plant Research International 371) - 34
Department(s) PPO/PRI AGRO Multifunctioneel Landgebruik
PPO/PRI AGRO Duurzame Bedrijfssystemen
Agrosystems
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) biobased economy - brandstofgewassen - broeikasgassen - emissie - berekening - internationale vergelijkingen - europese unie - fuel crops - greenhouse gases - emission - calculation - international comparisons - european union
Categories Bioenergy / Environmental Management (General)
Abstract De EC 'Hernieuwbare Energie Directive' (RED; EC, 2009) vraagt nationale rapportages over de gemiddelde broeikasgasemissies van de teelt van energiegewassen op NUTS-2 regionaal niveau. Berekeningsmethoden voor de rapportage zijn niet voorgeschreven en daarom kunnen verschillen in gerapporteerde emissies niet alleen veroorzaakt worden door verschillen in productiesystemen, maar ook door verschillen in berekeningsmethoden. De rapportage van Nederland is vergeleken met de rapportages van Duitsland, Denemarken, Zweden, Groot Brittannië, België (Vlaanderen) en Frankrijk. Doel van de analyse was een overzicht te geven van de door individuele landen gebruikte methoden en data en de gerapporteerde verschillen in emissies te evalueren. Deze evaluatie moet inzichtelijk maken in hoeverre verschillen in gebruikte methodologie verantwoordelijk zijn voor de verschillen in gerapporteerde emissies en hoe het toepassen van een 'level playing field' methodologie de gerapporteerde verschillen in emissie zou veranderen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.