Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 409258
Title On the wings of change : species' responses in fragmented landscapes under climate change
Author(s) Cormont, A.
Source University. Promotor(en): Paul Opdam, co-promotor(en): Jana Verboom-Vasiljev; Claire Vos. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085859574 - 217
Department(s) Landscape Centre
Land Use Planning
CL - Ecological Models and Monitoring
CL - Ecological Networks
WIMEK
Publication type Dissertation, internally prepared
Publication year 2011
Keyword(s) klimaatverandering - weer - verspreiding - overleving - uitsterven - populatiedynamica - landschap - habitatfragmentatie - fauna - lepidoptera - climatic change - weather - dispersal - survival - extinction - population dynamics - landscape - habitat fragmentation
Categories Animal Ecology / Climatic Change / Landscape Ecology
Abstract Omdat klimatologische condities bepalen wat geschikt habitat is voor soorten, kan klimaatverandering in de zin van temperatuursstijging ook leiden tot verschuivingen in de verspreiding van soorten. De mogelijkheid van soorten om zich ook daadwerkelijk te vestigen in de nieuwe geschikte habitatgebieden, is afhankelijk van hun reproductiesnelheid en dispersiecapaciteit. Soorten die weinig mobiel zijn, hebben een langere periode nodig om zich te verplaatsen naar locaties met nieuw ontstaan habitat, en óf die soorten deze locaties daadwerkelijk zullen bereiken, hangt af van de mate van habitatfragmentatie en de mate waarin de soorten daar last van hebben.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.