Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 409259
Title Bigvitaliteit
Author(s) Vermeer, H.M.
Source BioKennis bericht Varkensvlees 2011 (2011)17. - 4
Department(s) Livestock Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) varkenshouderij - biggen - mortaliteit - kraamhokken - varkensstallen - dierverzorging - dierenwelzijn - biologische landbouw - zeugen - dierlijke productie - varkens - pig farming - piglets - mortality - farrowing pens - pig housing - care of animals - animal welfare - organic farming - sows - animal production - pigs
Categories Animal Husbandry (General) / Pigs / Organic Farming
Abstract De biggensterfte is in de biologische varkenshouderij hoger dan in de gangbare varkenshouderij. Een goed dierenwelzijn is juist een sterk punt van de biologische varkenshouderij; daarom is het verlagen van de biggensterfte een speerpunt. De belangrijkste oorzaken van biggensterfte zijn verstikking tijdens het geboorteproces, doodliggen door de zeug en verhongering door onvoldoende biestopname. Deze oorzaken zijn vaak terug te voeren op een te geringe vitaliteit van de pasgeboren big, een te kleine energiereserve van de big bij de geboorte en een tekort aan spenen bij de zeug. Op biologische varkenshouderijen kan de biggensterfte verminderd worden door een combinatie van maatregelen. Per bedrijf kan de maatregel met het beste resultaat echter sterk verschillen. De belangrijkste aspecten waarop de varkenshouder kan sturen zijn toomgrootte, huisvesting en bedrijfsvoering.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.