Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 409293
Title Natuur meekoppelen in ruimtelijke ontwikkeling: een analyse van sturingsstrategieën voor de Natuurverkenning. Achtergronddocument bij Natuurverkenning 201
Author(s) Verburg, R.W.; Gerritsen, A.L.; Nieuwenhuizen, W.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 248) - 82
Department(s) LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
ALT - CL - Landschap Systemen
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) natuurontwikkeling - natuurbeheer - samenwerking - overheidsbeleid - besluitvorming - nature development - nature management - cooperation - government policy - decision making
Categories Nature Management (General)
Abstract Dit werkdocument geeft een overzicht van vier sturingsstrategieën om natuur mee te koppelen in gebiedsprocessen: publiek-private samenwerking, concessies, publiek-publieke gebiedsontwikkeling en particuliere initiatieven. Het onderzoek laat zien dat een rol van de overheid in alle vormen cruciaal is, maar dat per vorm deze rol sterk verschilt. Dit overzicht is gemaakt voor de Natuurverkenning 2011 van het Planbureau voor de Leefomgeving, en het geeft aanknopingspunten om de elders uitgewerkte kijkrichtingen binnen de Natuurverkenning te realiseren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.