Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 409312
Title Cathode innovations for enhanced H2 production through microbial electrolysis
Author(s) Jeremiasse, A.W.
Source University. Promotor(en): Cees Buisman, co-promotor(en): Bert Hamelers; Mieke Kleijn. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085859895 - 168
Department(s) Physical Chemistry and Colloid Science
Sub-department of Environmental Technology
WIMEK
Publication type Dissertation, internally prepared
Publication year 2011
Keyword(s) elektrolyse - microbiële activiteiten - bio-energie - biomassa - waterstof - biobased economy - electrolysis - microbial activities - bioenergy - biomass - hydrogen
Categories Bioenergy
Abstract Met een microbiële elektrolysecel (MEC) kan waterstof worden gewonnen uit organische reststromen. Aan de bioanode van een MEC zetten elektrochemisch actieve bacteriën organisch materiaal om in stroom, welke vervolgens aan de kathode wordt omgezet in waterstof. Dit proces behoeft een aangelegd voltage van zo’n 0.4 tot 1.0 V. Dit proces combineert dus de omzetting van reststromen met de productie van een waardevol product; waterstof. Binnen dit onderzoek is gekeken naar goedkope alternatieven voor de platinakathode. Door gebruik te maken van, voor dit proces, innovatieve kathoden zoals kathoden gebaseerd op niet-edele metalen blijkt het mogelijk om de waterstofproductie aanmerkelijk te verhogen en tegelijkertijd de MEC kosten te verlagen. Daarmee is een grote stap gezet richting de ontwikkeling van een rendabele MEC.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.