Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 409323
Title Ongekende varkenshouderij floteert op Corsica
Author(s) Commandeur, M.A.M.
Source Spil 263-264 (2009)5. - ISSN 0165-6252 - p. 25 - 28.
Department(s) Landscape Centre
CL - Rural Dynamics
Publication type Article in professional journal
Publication year 2009
Keyword(s) varkenshouderij - agrarische bedrijfsvoering - varkensvoeding - kastanjes - investering - tradities - corsica - pig farming - farm management - pig feeding - chestnuts - investment - traditions
Categories Animal Housing, Management and Care / Pigs
Abstract De intensivering van de varkenshouderij in Europa in de tweede helft van de vorige eeuw betekende een krachtige trendbreuk met de huishoudelijke varkenshouderij van daarvoor. In heel Europa? Neen. Op Corsica ontstond er weliswaar een ontwikkeling naar gespecialiseerde bedrijven, maar die markante trendbreuk naar intensivering sloeg niet toe. Het houderijsysteem bleef geënt op de tradities van seizoensgebonden familiehouderij met huisslacht en vleesverwerking in de winter. De kern van het houderijsysteem is de minimalisatie van bedrijfsinvesteringen. Het levert ongekend smaakvolle vleeswaren op met een kiloprijs die op zichzelf interessant genoeg is om de bedrijven in stand te houden. Dit artikel gaat over de robuustheid en de kwetsbaarheid van het houderijsysteem. In de volgende aflevering van Spil volgt een analyse van de markt-, concerrentie- en netwerkpositie van de veehouders als 'ketenhouders' (homme filière)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.