Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 409346
Title Bruikbaarheid van non-destructieve detectietechnologieën voor routinematige inspecties
Author(s) Kogel, W.J. de; Helsper, J.P.F.G.; Jalink, H.; Jansen, R.M.C.; Wiegers, G.L.; Deventer, P. van
Source Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 666) - 60
Department(s) PRI BIOINT Entomology & Virology
PRI BIOS Applied Genomics & Proteomics
WUR GTB Tuinbouw Technologie
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) plantenziekten - pathogenen - monitoring - innovaties - glastuinbouw - tuinbouw - detectie - plant diseases - pathogens - innovations - greenhouse horticulture - horticulture - detection
Categories Symptoms of plant pests, diseases and disorders
Abstract Routinematige inspecties binnen het fytosanitaire domein vinden doorgaans plaats door middel van steekproefsgewijze visuele inspecties van de producten. Hierbij wordt gelet op de symptomen en/of aanwezigheid van schadelijke organismen. De vraag is, of er geen sneller, goedkoop èn betrouwbaar alternatief is. De onderzochte technologieën zijn onderverdeeld in: detectie van beeld; detectie van geur; detectie van geluid. Een tweede fase heeft het doel gehad de potentie, haalbaarheid en beperkingen van een deze detectietechnieken voor routinematige inspecties in beeld te brengen, ondersteund door experimentele gegevens en hands-on ervaringen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.