Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 409377
Title Ontwikkeling van een toetsmethode voor Botrytis in Gerberabloemen
Author(s) Slootweg, G.; Marcelis, L.F.M.
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1102) - 15
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Nursery Stock
Horticultural Supply Chains
WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) gerbera - botrytis - gevoeligheid van variëteiten - vatbaarheid - analytische methoden - testen - varietal susceptibility - susceptibility - analytical methods - testing
Categories Floriculture / Ascomycota
Abstract Soortgevoeligheid van Gerbera voor Botrytis bepaalt voor een deel of er problemen met Botrytis in de keten kunnen optreden. In dit project is nagegaan of een betrouwbare toets voor voorspelling van botrytisgevoeligheid ontwikkeld kan worden. In dit rapport staat een protocol beschreven dat vervolgens getoetst is. Het protocol gaat uit van oogst van 20 oogstbare bloemen die voor gewaterd worden, besmet worden met inoculum, gedurende 2 dagen bij hoge RV gezet worden en tenslotte in een uitbloeiruimte tot uitbloei kunnen komen. Om een uitspraak te kunnen doen over de gevoeligheid van een ras moeten bloemen van minimaal 3 bedrijven getest worden op minimaal 3 dagen verspreid over het jaar. Het is daarmee voor veredelaars een weinig toepasbare toets.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.