Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 409384
Title Teeltvervroeging bij consumptieaardappel en snijmaïs op zand ten behoeve van vanggewassen
Author(s) Verhoeven, J.T.W.; Bus, C.B.; Dijk, W. van; Geel, W.C.A. van; Schooten, H.A. van; Schroder, J.J.; Wustman, R.
Source Lelystad : PPO AGV - 67
Department(s) Team Bodemkwaliteit
PPO AGV Team Bodemkwaliteit
Team Schimmels, Onkruiden en Plagen
Livestock Research
LR - Backoffice
PPO/PRI AGRO Duurzame Bedrijfssystemen
PPO AGV Internationaal
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) akkerbouw - maïs - zandgronden - zomerteelt - stikstofmeststoffen - teeltsystemen - groenbemesters - milieueffect - proefprojecten - noord-brabant - limburg - arable farming - maize - sandy soils - summer cultivation - nitrogen fertilizers - cropping systems - green manures - environmental impact - pilot projects
Categories Arable Farming / Environmental Pollution
Abstract Een na-oogstmaatregel om het verlies van stikstof (N) naar het grond- en oppervlaktewater te beperken, is het telen van een onbemeste groenbemester als stikstofvanggewas na de hoofdteelt. Belangrijke factoren die de effectiviteit van een vanggewas bepalen, zijn een voldoende gewasontwikkeling en opname van de reststikstof in de nazomer/herfst en een goede benutting van de door het vanggewas opgenomen stikstof door het volggewas. De mate van ontwikkeling en stikstofopname van het vanggewas hangt onder meer af van het zaaitijdstip. Op circa 18% van het aardappelareaal op zuidelijk zand (zo‟n 2.200 ha, incl. pootgoedteelt) worden op dit moment de aardappelen vroeg genoeg gerooid (vóór 1 september) om een geslaagd vanggewas te kunnen telen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.