Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 409387
Title Verkenning van dierlijke tussensegmenten in onze buurlanden; Duurzaam varkensvlees, pluimveevlees en eieren
Author(s) Oosterkamp, E.B.; Bremmer, B.; Hoste, R.; Greef, K.H. de
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-rapport 2011-028) - ISBN 9789086155255 - 105
Department(s) LEI MARKT & K - Ketenprestaties
LR - Backoffice
Livestock Research
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) dierenwelzijn - dierlijke productie - duurzaamheid (sustainability) - duurzame veehouderij - varkensvlees - pluimveevlees - eieren - landen van de europese unie - overheidsbeleid - animal welfare - animal production - sustainability - sustainable animal husbandry - pigmeat - poultry meat - eggs - european union countries - government policy
Categories Animal Health and Welfare / Animal Products
Abstract Bij de ontwikkeling van het segment tussen biologisch en gangbaar, het tussensegment, voor dierlijke producten is het Verenigd Koninkrijk een voorbeeld voor Nederland. Het marktaandeel van het tussensegment is daar hoog en het land heeft een vergelijkbare aanpak voor de verbetering van dierenwelzijn. In die aanpak zijn standaarden voor dierenwelzijn ontwikkeld en kan de consument onderscheid tussen producten maken. Vergeleken met Nederland staat de overheid daarbij meer op afstand. In Frankrijk is de aanpak anders en garandeert de overheid de kwaliteit van producten via de wet. Cultuurverschillen tussen landen spelen hierbij een rol.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.