Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 409388
Title Varkenshouders en het perspectief voor luxe vlees, Nogmaals ongekende varkenshouderij op corsica
Author(s) Commandeur, M.A.M.
Source Spil 3 (2010)269-270. - ISSN 0165-6252 - p. 22 - 26.
Department(s) Landscape Centre
CL - Rural Dynamics
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) varkenshouderij - varkensvlees - streekgebonden producten - ketenmanagement - toerisme - corsica - pig farming - pigmeat - regional specialty products - supply chain management - tourism
Categories Meat and Meat Products / Pigs
Abstract De intensivering van de varkenshouderij in Europa in de tweede helft van de vorige eeuw betekende niet overal een krachtige trendbreuk met de huishoudelijke varkenshouderij van daarvoor. Op Corsica ontstond er een ontwikkeling naar gespecialiseerde bedrijven, geënt op de tradities van seizoensgebonden familiehouderij met huisslacht en vleesverwerking in de winter. Dit is het tweede artikel over dit onderwerp. Het gaat over de economische positie van de Corsicaanse varkenshouder als 'ketenhouder' (homme filière), het specifieke product en de producent-consument-relaties (markt). Het artikel gaat in op de 'aanbodmarkt', die onlosmakelijk verbonden is met het authentieke product. Het perspectief zit in levende netwerken met de kenners en liefhebbers onder de toeristen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.