Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 409419
Title Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie : resultaten meetjaar 2009 in het derogatiemeetnet
Author(s) Zwart, M.H.; Daatselaar, C.H.G.; Boumans, L.J.M.; Doornewaard, G.J.
Source Bilthoven : RIVM (RIVM rapport / Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 680717022/2011) - 93 p.
Department(s) LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
LEI Agricultural sector & entrepreneurship
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) veehouderij - graslandbeheer - bemesting - agrarische bedrijfsvoering - dierlijke meststoffen - mestbeleid - waterkwaliteit - richtlijnen (directives) - eu regelingen - monitoring - livestock farming - grassland management - fertilizer application - farm management - animal manures - manure policy - water quality - directives - eu regulations
Abstract Dit rapport geeft een overzicht van de bemestingspraktijk in 2009 en de waterkwaliteit in 2009 en 2010 op graslandbedrijven in Nederland, die meer dierlijke mest mogen gebruiken dan in de EU-Nitraatrichtlijn is aangegeven (derogatie). De gegevens uit dit onderzoek kunnen worden gebruikt om de gevolgen voor de waterkwaliteit te bepalen. De waterkwaliteit gemeten in 2009 geeft de gevolgen weer van de landbouwpraktijk in 2008, het derde jaar dat de derogatie in de praktijk werd toegepast. De waterkwaliteit gemeten in 2010 geeft de gevolgen weer van de landbouwpraktijk in 2009.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.