Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 409421
Title Verduurzaming voedselproductie : inzicht in productie, import, export en consumptie van voedsel
Author(s) Knijff, A. van der; Bolhuis, J.; Galen, M.A. van; Beukers, R.
Source Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - 31
Department(s) LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
LEI MARKT & K - Ketenprestaties
LEI NAT HULPB - Aquatische Hulpbronnen
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) voedselproductie - duurzaamheid (sustainability) - landbouwproductie - voedselconsumptie - export - import - agrarische handel - voedingsmiddelen - food production - sustainability - agricultural production - food consumption - exports - imports - agricultural trade - foods
Categories Agricultural Sector / Food Products (General)
Abstract Deze notitie verschaft inzicht in de herkomst en de bestemming van het in Nederland geconsumeerde en geproduceerde voedsel. Hiertoe is een overall beeld geschetst van de Nederlandse voedselproductie en het Nederlandse consumptiepakket aan de hand van de voorzieningsgraad per productgroep en export- en importstromen per productgroep. Vervolgens is meer specifiek een 'stroomschema' per productgroep opgesteld en zijn voor belangrijke hoofdproducten binnen deze productgroepen nog afzonderlijke 'stroomschema's opgesteld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.