Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 409448
Title Interactief fosfaatbeheer Molenbeek : onderzoeksopzet, maatregelen en kennisdeling
Author(s) Evers, C.H.M.; Deru, J.G.C.
Source Den Bosch [etc.] : Royal Haskoning [etc.] - 92 p.
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) bemesting - bodemchemie - fosfaat - uitspoelen - waterkwaliteit - agrarische bedrijfsvoering - drainage - maïs - melkveehouderij - noord-brabant - fertilizer application - soil chemistry - phosphate - leaching - water quality - farm management - maize - dairy farming
Categories Water Quality / Farm Management
Abstract In de afgelopen decennia is in grote delen van Brabant meer fosfaat toegediend dan door het gewas is onttrokken. Dat heeft geleid tot een (forse) toename van de hoeveelheid fosfaat in de bodem. Uit- en afspoeling vanuit de landbouw (al dan niet via drainage) veroorzaken een belangrijk aandeel in de nutriëntentoevoer in het Nederlandse deel van het stroomgebied van de Molenbeek. Hierdoor daalt de chemische en daarmee de ecologische waterkwaliteit. Samen met agrarische ondernemers is rond Nispen een maatregelenpakket tot stand gebracht waarmee voorkomen wordt dat fosfaat uit- en afspoelt naar oppervlaktewater en/of dat de hoeveelheid fosfaat in de bodem wordt verkleind.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.