Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 409466
Title Bruikbaarheid van SNL-monitoringgegevens voor EC-rapportage voor Natura 2000-gebieden : eerste fase
Author(s) Klimkowska, A.; Adrichem, M.H.C. van; Janssen, J.A.M.; Wamelink, G.W.W.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 242) - 49
Department(s) CL - Ecological Models and Monitoring
Bos- en Natuurbeheer (VHL)
CE - Vegetation and Landscape Ecology
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) natura 2000 - monitoring - habitats - natuurbescherming - biodiversiteit - vegetatietypen - nature conservation - biodiversity - vegetation types
Categories Nature Management (General)
Abstract Nederland is verplicht om te rapporteren over de staat van Natura 2000-gebieden. Op het ogenblik wordt voor de waarborging van de natuurkwaliteit (ook bekend onder de afkorting SNL) een vegetatietypen- en monitoringsysteem opgezet voor de natuur buiten Natura 2000-gebieden. Het zou mooi zijn als het monitoringsysteem ook gebruikt zou kunnen worden voor de rapportage over Natura 2000-gebieden voor de EU, omdat er dan geld uitgespaard kan worden. In dit onderzoek wordt aangegeven dat dit inderdaad in principe mogelijk is, aan de hand van een aantal voorbeeld vegetatietypen. Echter voor bijna alle onderzochte typen zijn er wel wijzigingen nodig in het monitoringprotocol. Voor een aantal typen geldt dat er bijvoorbeeld een extra soortgroep moet worden gemonitord.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.