Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 409531
Title Genetica in natuurbeheer: een onderschat werkinstrument
Author(s) Koelewijn, H.P.; Kuiters, A.T.
Source De Levende Natuur 112 (2011)2. - ISSN 0024-1520 - p. 49 - 54.
Department(s) CE - Molecular Ecology Ecotoxicology and Wildlife Management
CE - Vegetation and Landscape Ecology
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) natuurbeheer - genetica - fauna - lutra lutra - telemetrie - dna - nature management - genetics - telemetry
Categories Mammalia
Abstract DNA is bij uitstek geschikt om gebruikt te worden voor individuele herkenning, een toepassing die ook steeds meer zijn weg vindt in het natuurbeheer. In kleine populaties met een gering aantal individuen kan genetische monitoring de oplossing zijn om inzicht te krijgen in de populatiedynamiek van kwetsbare soorten om daarmee nodige maatregelen te kunnen nemen. Als voorbeelden dienen de herintroducties van Otter en Hamster, en de laatste Nederlandse Korhoenpopulatie.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.