Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 409538
Title Naar een grotere impact van energiebesparingsprojecten door middel van stakeholderanalyse en - management
Author(s) Kool, S.A.M. de
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 19
Department(s) Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) energiebesparing - bloembollen - opslag - stakeholders - kennisoverdracht - energy saving - ornamental bulbs - storage - knowledge transfer
Categories Energy / Bulb and Tuber Flowers
Abstract Het doel van dit project is het krijgen van inzicht in de houding en de belangen van adviseurs, toeleverende bedrijven en installatietechnische bedrijven en het krijgen van commitment voor het uitdragen van een eensluidende boodschap over energiebesparingsmogelijkheden. Hierdoor zal een grotere groep telers informatie krijgen over energiebesparingsmogelijkheden en deze mogelijkheden durven benutten, waardoor de energiebesparing op sectorniveau zal toenemen. Door middel van een stakeholderanalyse is in beeld gebracht wie de belanghebbenden zijn rond het thema energiebesparing in de bewaring van bloembollen. De belangrijkste knelpunten voor een vermindering van het energieverbruik in de sector volgens de bedrijven zijn de hoge investeringskosten van energiebesparende maatregelen, het feit dat de sector behoudend is en vasthoudt aan oude normen en ook onvoldoende vertrouwen heeft in het onderzoek. Ook werd gebrek aan kennis over huidige energieverbruik en effectiviteit van nieuwe maatregelen bij zowel de telers als de stakeholders als knelpunt ervaren voor het verminderen van het energieverbruik. De belangrijkste kansen die werden genoemd zijn de stijgende energieprijzen en de moeilijke economische situatie die energiebesparing steeds noodzakelijker maken. Vanwege de sterke vertrouwensrelatie tussen telers en adviseurs / installateurs werd het benutten van deze stakeholdergroep voor kennisoverdracht ook als belangrijke kans gezien. Tevens blijkt er een sterke behoefte te zijn aan heldere eenduidige adviezen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.