Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 409551
Title De DOB methode. Naar duurzamer onkruidbeheer op verhardingen
Author(s) Dijk, C.J. van
Source Wageningen : Plant Research International
Department(s) PPO/PRI AGRO Toegepaste Plantenecologie
Publication type Brochure
Publication year 2007
Keyword(s) onkruidbestrijding - bestrating - methodologie - waterverontreiniging - waterkwaliteit - bedrijfsvoering - gemeenten - richtlijnen (directives) - beslissingsondersteunende systemen - weed control - pavements - methodology - water pollution - water quality - management - municipalities - directives - decision support systems
Categories Weed Control
Abstract DOB staat voor Duurzaam OnkruidBeheer op verhardingen. Onkruidbestrijding volgens de DOB-methode is gericht op een effectieve onkruidbestrijding tegen een redelijke kostprijs. Doel van de DOB methode is een bijdrage te leveren aan het realiseren en behouden van een goede waterkwaliteit. De kwaliteitsnormen voor oppervlaktewater mogen niet worden overschreden waarmee ook het risico met betrekking tot de drinkwaterproductie afneemt. Kern van het DOB-systeem zijn een aantal praktische richtlijnen waarmee beheerders en uitvoerders van onkruidbestrijding duidelijke afspraken kunnen maken over voorwaarden, preventie, inzet van methoden en middelen en registratie van middelengebruik. De
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.