Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 409575
Title Vijftienduizend jaar Elatine in Nederland, in het rivierengebied en daarbuiten
Author(s) Weeda, E.J.; Brinkkemper, O.
Source Stratiotes 40/41 (2010). - ISSN 0928-2297 - p. 6 - 26.
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
CE - Vegetation and Landscape Ecology
Publication type Non-refereed article in scientific journal
Publication year 2010
Keyword(s) habitats - historische ecologie - beekdalen - paleobotanie - vegetatie - historical ecology - brook valleys - palaeobotany - vegetation
Categories Plant Ecology
Abstract In dit artikel krijgt Elatine hydropiper verreweg de meeste aandacht, omdat over deze soort de rijkste historische documentatie beschikbaar is en omdat zij de grootste verscheidenheid in standplaats toont. Hoewel zij niet strikt tot het rivierengebied beperkt is, haar zwaartepunt gedurende het grootste deel van het Holoceen in de rivierdalen. Dit blijkt uit tientallen paleobotanische vondsten, die de kwalificatie 'best gedocumenteerde stroomdalplant van Nederland' wettigen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.