Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 409581
Title Ontwerpen toekomstbestendig multifunctioneel bedrijf rapportage 1e fase
Author(s) Jong, D. de; Visser, A.J.; Schoutsen, M.A.; Veen, E.J.; Ferwerda, R.T.; Bos, A.P.
Source Lelystad : PPO AGV - 69
Department(s) Team Economie en Nematoden
Rural Sociology
Livestock Research
LR - Backoffice
Publication type Research report
Publication year 2011
Abstract De multifunctionele agrarische sector groeit, ook relatief gezien ten opzichte van de rest van de agrarische bedrijven. De multifunctionele sector wordt dus manifester en zal over 15-20 jaar naar 30% van de gehele landbouwsector groeien (nu 13%, vooral natuurbeheer). De potentie is erg groot, de markt is er. Uitdaging is om kansen te pakken en producten en diensten te leveren die beklijven. De multifunctionele sector is niet alleen leuk voor ‘even erbij’, maar is een op zich staande sector binnen de landbouw. Er zijn wel allerlei vragen als je nadenkt over de toekomst van de multifunctionele landbouwsector. Denk aan het uitbreken van dierziektes op een bedrijf dat publiek ontvangt, de overname van bedrijven door een volgende generatie of incidenten met bijvoorbeeld de gezondheid van bezoekers. Deze negatieve bedreigingen kan je omzetten in kansen; hoe kan je een bedreiging tegemoet treden zodat je klaar bent voor de toekomst? En kan je hier een ontwerp voor maken om de bedreigingen de baas te zijn? Deze vragen liggen ten grondslag aan het tot stand komen van dit project. In dit project werken we aan nieuwe ontwerpen voor de multifunctionele bedrijven van de toekomst. Voor een verdere ontwikkeling en professionalisering van de sector is het belangrijk dat bedrijven zich blijven vernieuwen en ontwikkelen. Dat betekent dat mogelijke knelpunten – die daarin belemmerend kunnen zijn - moeten worden geïdentificeerd en opgelost. Doel van dit project is om die knelpunten met behulp van creatieve sessies en slim ontwerpen op te lossen. Dit document is een tussenrapportage, waarin de huidige stand van zaken – uitgevoerde stappen in het proces, tussenresultaten - van het project wordt weergegeven. Het project wordt uitgevoerd door Wageningen UR, specifiek de onderdelen Praktijkonderzoek Plant & Omgeving en Livestock Research.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.