Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 409591
Title Tegengaan van bodemmoeheid : onderzoek naar bodemmoeheid in verschillende boomkwekerijgewassen
Author(s) Kuik, A.J. van
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 49
Department(s) Nursery Stock
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) boomkwekerijen - rassen (planten) - bodemmoeheid - plantenziekten - methodologie - landbouwkundig onderzoek - straatbomen - houtachtige planten als sierplanten - literatuuroverzichten - forest nurseries - varieties - soil sickness - plant diseases - methodology - agricultural research - street trees - ornamental woody plants - literature reviews
Categories Soil Science (General) / Ornamental Woody Plants
Abstract Het project Bodemmoeheid ging van start met een literatuuronderzoek en een inventarisatie van bestaande kennis en ervaringen bij diverse instellingen. Als resultaat daarvan is een methode beschreven voor een algemene beschrijving van vermeende bodemproblemen op een perceel. Vervolgens is onderzoek gedaan op praktijkbedrijven met verschijnselen van bodemmoeheid bij de teelt van verschillende (sier)gewassen op diverse grondsoorten. Het project is al enkele jaren geleden beëindigd. Door omstandigheden was het project nog steeds niet afgesloten met een eindrapport. De bevindingen van het onderzoek zijn gedurende het project wel met de deelnemende kwekers en de sector gecommuniceerd. Ook is via vakbladartikelen en andere communicatie kanalen. aandacht besteed aan de onderzoekresultaten. Inmiddels is aandacht voor de bodem gemeengoed, zowel bij kwekers als ook bij het onderzoek. Een gezonde bodem staat al enige jaren in de belangstelling. Vanuit het onderzoek zijn en worden op het gebied van duurzaam bodembeheer en bodemweerbaarheid goede resultaten geboekt, waaruit steeds betere praktijkadviezen kunnen worden gegeven. Dit rapport is de weergave van een literatuurstudie en van de diverse uitgevoerde praktijk proeven bij boomtelers.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.