Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 409702
Title Zelfsturing en Profit Noordelijke Friese Wouden:analyse van zelfsturing in het gebied
Author(s) Termeer, C.J.A.M.; Gerritsen, A.L.
Source Wageningen : Alterra - 8
Department(s) Public Administration and Policy
ALT - CL - Landschap Systemen
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) zelfbeheer - autonomie - regio's - economische regio's - regionale ontwikkeling - economie - ecologie - landschap - friese wouden - self management - autonomy - regions - economic regions - regional development - economics - ecology - landscape
Categories Organization Science / Regional Plans
Abstract In deze verkenning van de potenties voor zelfsturing in de Noordelijke Friese Wouden staan de volgende vragen centraal: Het gebied heeft al een lange geschiedenis wat zelfsturing betreft. Hoe zijn deze zelfsturing arrangementen tot stand gekomen en hoe worden ze door de betrokkenen beleefd. Wat betekent dit voor een vervolgtraject? Welke ambities staan betrokkenen voor ogen in hun streven naar verdergaande vormen van zelfsturing? Welke kansen zijn er voor de realisatie van deze zelfsturing ambities en welke hobbels moeten er genomen worden? Welke trajecten lijken kansrijk en hoe zien de contouren van een traject eruit om deze te realiseren?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.