Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 409785
Title Smaakvol Pluimvee. Waar liggen de mogelijkheden voor Pluimvee met Smaak?
Author(s) Wersch, G. van; Levie, S.; Livestock Research,
Source Amsterdam : The Green Peas
Department(s) Livestock Research
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) pluimveehouderij - vleeskuikens - dierenwelzijn - kippenvlees - smaak - rendement - duurzaamheid (sustainability) - poultry farming - broilers - animal welfare - chicken meat - taste - returns - sustainability
Categories Animal Health and Welfare / Meat and Meat Products / Poultry
Abstract In het project Pluimvee met Smaak van Wageningen UR Livestock Research wordt in 2010 en 2011 gewerkt aan een nieuw houderijsysteem voor vleeskippen, dat op meerdere fronten een sprong in duurzaamheid moet betekenen: veel beter dierenwelzijn voor de vleeskuikens en de ouderdieren, een kleiner milieubeslag, een grotere transparantie naar de omgeving en economisch rendement. Op grond van de huidige kennis gaat men er vanuit dat hiervoor in ieder geval een trager groeiend vleeskuiken nodig is. Een kuiken dat bijvoorbeeld in 8 weken volgroeid is i.p.v. de huidige 5 weken. Een belangrijke uitdaging bij een dergelijk systeem is het realiseren van voldoende marktpotentieel.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.