Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 409790
Title Onderzoek aan Agrotop AirMiX AM80.025 Hollow Cone spuitdop ter verkruiging van de status driftamr en voor classificatie op basis van driftgevoeligheid
Author(s) Groot, T.T.; Zande, J.C. van de; Holterman, H.J.
Source Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 412) - 20
Department(s) PPO/PRI Agrosysteemkunde
PPO/PRI AGRO Field Technology Innovations
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) spuitstukken - veldgewassen - verstuiven (insectenbestrijding) - gesimuleerde drift van de spuitvloeistof - gewasbescherming - pesticiden - milieubescherming - nozzles - field crops - drift spraying - simulated spray drift - plant protection - pesticides - environmental protection
Categories Plant and Crop Protection (General)
Abstract Het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij bepaalt dat bij bespuitingen van een gewas met veldspuitapparatuur de buitenste strook bespoten moet worden met driftarme spuitdoppen. Uit de resultaten van druppelgrootte-metingen wordt aangegeven of de doppen, bij bepaalde drukken, volgens het Lozingenbesluit aangemerkt kunnen worden met de status driftarm. Bij de beoordeling van de toelating van bestrijdingsmiddelen kan gewerkt worden met het driftpercentage dat bij een zekere dop-drukcombinatie hoort. Dop-drukcombinatie is daartoe in te delen in driftreductieklassen van 50, 75, 90 en 95%. In deze rapportage worden drie Agrotop Airmix AM80.025 Hollow Cone spuitdoppen bij een druk van 3 bar onderzocht. Aan de hand van druppelgroottemeting wordt beoordeeld of dit doptype bij de aangegeven spuitdruk aan de status driftarm volgens het Lozingenbesluit voldoet. Daarnaast wordt bepaald tot welke driftreductieklasse deze dop-drukcombinatie behoort.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.