Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 409798
Title Geschiktheid biologische aardappelrassen voor biofrites en biochips : verkenning naar eisen en de mogelijkheden van de huidige biologische aardappelrassen voor biofrites en biochips
Author(s) Wijk, C.A.P. van; Bus, C.B.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 37
Department(s) Team Bedrijfssystemenonderzoek
Team Schimmels, Onkruiden en Plagen
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) consumptieaardappelen - aardappelen - rassen (planten) - bakkwaliteit - kwaliteit voor industriële verwerking - biologische landbouw - biologische voedingsmiddelen - akkerbouw - patates frites - aardappelchips - table potatoes - potatoes - varieties - baking quality - industrial processing quality - organic farming - organic foods - arable farming - chips (french fries) - crisps
Categories Potatoes / Organic Farming
Abstract Uit bakproeven met biologische aardappelrassen blijkt dat een aantal rassen met een hoog niveau van Phytophthora-resistentie, perspectief biedt voor goede frites- en chipbereiding. Hoewel de bakkwaliteit van deze rassen standaard minder optimaal was dan van het ras Phytophthora-gevoelige hoofdras Agria, kan, door ‘reconditioneren’ en ‘blancheren’, met deze rassen toch een acceptabele frites- en chipskwaliteit verkregen worden. Gebruik van deze rassen als Bionica, Biogold en Sarpo Mira in de biologische teelt voor verwerking geeft extra productie voor de teler en meer leveringszekerheid voor de industrie in jaren met een vroege Phytophthora-aantasting.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.