Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 409802
Title Actualisatie ketenrendement in de Nederlandse agribusiness: 2000-2009 : varkensvlees, zuivel, groente en fruit
Author(s) Backus, G.B.C.; Pierick, E. ten; Galen, M.A. van; Jager, J.H.
Source Den Haag : LEI Wageningen UR - 10
Department(s) LEI Consumer & behaviour
LEI Consument and Behaviour
LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
LEI MARKT & K - Ketenprestaties
LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) landbouwindustrie - ketenmanagement - kosten-batenanalyse - rendement - melkproducten - fruit - groenten - varkensvlees - bedrijfsresultaten in de landbouw - agribusiness - supply chain management - cost benefit analysis - returns - milk products - vegetables - pigmeat - farm results
Categories Agricultural Economics (General)
Abstract In 2007 zijn door het LEI in opdracht van de Rabobank de ketenrendementen in de Nederlandse agribusiness onderzocht. Voor de periode 2002-2004 werden de rendementen in de verschillende schakels van vier Nederlandse agroketens berekend voor zuivel, varkensvlees, groente en fruit. Het onderzoek maakte duidelijk hoe de rendementsverhouding tussen de schakels en tussen de ketens was, en droeg daarmee bij aan de discussie hierover. Het was voor de Rabobank aanleiding de resultaten van de studie uit 2007 te laten actualiseren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.