Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 409838
Title Van restvloeistof tot plantenbak : Biozuiveringssysteem reinigt afval- en restwater van bespuiting
Author(s) Vliegen-Verschuren, A.; Werd, H.A.E. de
Source De Fruitteelt 101 (2011)35/36. - ISSN 0016-2302 - p. 10 - 11.
Department(s) Fruit
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) afvalwaterbehandeling - biologische behandeling - waterfilters - pesticiden - fruitteelt - waste water treatment - biological treatment - water filters - pesticides - fruit growing
Categories Water Quality / Biological Control
Abstract Vervuiling van het oppervlaktewater door gewasbeschermingsmiddelen blijft een maatschappelijk aandachtspunt. Drinkwater gewonnen uit oppervlaktewater hoort ook in deze discussie. Metingen van waterschappen zijn medebepalend bij verlenging van een toelating. Wanneer zijn gewasbescherming te vaak en/of in te hoge concentraties terugvinden, kan dit gevolgen hebben voor de fruitteeltsector. Door puntbelasting te voorkomen kunnen de middelen eenvoudiger behouden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.