Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 409854
Title De beschikbaarheid van fosfaat uit de dikke fractie van gescheiden drijfmest
Author(s) Schroder, J.J.; Uenk, D.; Visser, W. de
Source Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 661) - 9
Department(s) PPO/PRI AGRO Duurzame Bedrijfssystemen
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
PPO/PRI AGRO Multifunctioneel Landgebruik
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) bemesting - dierlijke meststoffen - mestverwerking - mesttechnologie - fosfaat - nutriëntengebruiksefficiëntie - fertilizer application - animal manures - manure treatment - fertilizer technology - phosphate - nutrient use efficiency
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Manure treatment
Abstract Mestscheiding kan bijdragen aan een efficiënter gebruik van mineralen. Bij scheiding van dierlijke mest komt fosfaat (P) voor een groot deel in de dikke fractie terecht. Omwille van een betere scheiding worden in sommige installaties ijzerhoudende toevoegmiddelen gebruikt. Dergelijke toevoegmiddelen kunnen de beschikbaarheid van P voor gewassen verminderen. Van vier installaties zijn monsters genomen van de ingaande drijfmest en de uitgaande dikke fracties. Slechts in één van de installaties werd als toevoegmiddel 0,36 molecuul ijzer per molecuul P gebruikt. De 4 x 2 verschillende monsters werden met kleigrond vermengd en in potten opgeslagen. Na 2 en 6 maanden is de bemestende waarde van de meststoffen met die van kunstmest vergeleken. De P toestand van bouwland was significant hoger bij gebruik van kunstmest dan bij gebruik van drijfmest of dikke fractie. Drijfmesten en dikke fracties hadden een relatieve werking van 40-90%. Het laagst was de P-werking van de dikke fracties afkomstig uit de installatie die een ijzerhoudend toevoegmiddel gebruikt had.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.