Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 409893
Title Modellering ruimtelijke lichtverdeling in gewassen: Opbouw en toepassing van een 3D model voor kas en gewas
Author(s) Visser, P.H.B. de; Buck-Sorlin, G.H.
Source Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1104) - 60
Department(s) WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) kasgewassen - modellen - 3d analyse - lampen - licht - lichtverdeling - energiegebruik - belichting - simulatie - greenhouse crops - models - 3d analysis - lamps - light - light distribution - energy consumption - illumination - simulation
Categories Systems and Control Theory
Abstract Een 3D model voor lichtverdeling in kasgewassen is ontwikkeld om de meest efficiënte plaatsing van lampen (SONT, LED) te berekenen om hiermee op groeilicht en energie te kunnen besparen. Het onderzoek, in het kader van het programma Kas als Energiebron en gefinancierd door Productschap Tuinbouw en Ministerie van ELI, behelsde de bouw en test van het model, dat rekening houdt met lampposities en -eigenschappen, bladstanden en rijstructuur. De lichtabsorptie en gewasfotosynthese voor een ingevoerd lichtplan wordt gesimuleerd. In het rapport zijn een reeks kansrijke belichtingsscenario’s doorgerekend voor een representatieve gewasstructuur voor tomaat en roos. Het resultaat bleek sterk afhankelijk van padbreedte en aantal bladeren, maar minder van bladvorm en bladhoek. De belichting wordt efficiënter bij gerichtere plantbelichting door aanpassing van de lampreflector, gebruik van tussenbelichting en schermreflectie. Het lichtverlies naar vloer en kasdek worden hiermee gereduceerd. Voor vragen uit de sector is het 3D model nu op verzoek inzetbaar.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.