Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 409903
Title Hoornloos fokken : praktische aspecten bij het opbouwen van een hoornloze veestapel
Author(s) Smolders, G.
Source BioKennis bericht Zuivel & rundvlees 2011 (2011)23. - 4
Department(s) Livestock Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) hoornloosheid - dierveredeling - melkveehouderij - koeien - fokkerijmethoden - dierenwelzijn - biologische landbouw - polled condition - animal breeding - dairy farming - cows - animal breeding methods - animal welfare - organic farming
Categories Animal Breeding and Genetics (General) / Cattle
Abstract De biologische melkveehouderij streeft naar een hoog dierenwelzijn en wil de integriteit van de dieren zo min mogelijk aantasten. Maar omdat veel stallen nog niet zijn aangepast aan het houden van dieren met hoorns, moeten de meeste biologische boeren toch onthoornen. Het fokken van hoornloze dieren kan een goede oplossing zijn. Er hoeft dan niet meer onthoornd te worden en aanpassingen aan de stallen zijn ook niet nodig. In dit BioKennisbericht een aantal praktische aspecten van hoornloos fokken op een rij.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.