Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 409920
Title Beleid op de Kaart. Voorbeelden van Geo-toepassingenbij het ministerie van EL&I in 2010 uitgevoerd door Alterra
Author(s) Vullings, L.A.E.; Dessing, E.G.M.; Danes, M.H.G.I.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2124) - 54
Department(s) CGI - Geo-information Communication
ALT - CL - Landschap Systemen
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) landbouwbeleid - geografische informatiesystemen - agricultural policy - geographical information systems
Categories Agricultural Policy / Geographical Information Systems
Abstract In 2010 is geo-informatie gebruikt in een aantal projecten van het beleidsondersteunend onderzoek dat uitgevoerd is door Alterra voor het ministerie van LNV. Behalve de directe bijdrage aan deze projecten was het doel om de toepassing van geo-informatie te stimuleren. Geslaagde voorbeelden geven een beeld van de mogelijkheden. Van deze toepassingen is een analyse gemaakt van de impact van geo-informatie en zijn aanbevelingen gegeven om belemmeringen weg te nemen. De in dit rapport beschreven toepassingen laten zien dat geo-informatie een duidelijke en ondersteunende rol kan spelen in alle fasen van de beleidscyclus. De voordelen bestaan uit het vergroten van het ruimtelijk inzicht en het verhogen van de effectiviteit. Het koppelen van gegevens en rekenmodellen aan ruimtelijke thema’s ís een relatief goedkope manier om verbanden duidelijk te maken. Tegenover de voordelen staan de kosten van het beschikbaar krijgen van gegevens, hard- en software en het adequaat gebruiken daarvan. Verwacht mag worden dat de inzet van geo-informatie tot snellere en betere resultaten leidt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.