Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 409942
Title Rekenregels natuurcompensatie : een korte literatuurstudie en brainstorm naar methodieken voor ecologische en financiële rekenregels bij natuurcompensatie EHS
Author(s) Broekmeyer, M.E.A.; Bugter, R.J.F.; Teeffelen, A.J.A. van
Source Wageningen : S.n. - 30
Department(s) CL - Ecological Networks
Land Use Planning
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) natuurcompensatie - financieren - methodologie - ecologische hoofdstructuur - nature compensation - financing - methodology - ecological network
Categories Nature Management (General)
Abstract Op 4 augustus 2011 kwam bij Alterra een Helpdeskvraag binnen over rekenregels bij natuurcompensatie. De vraag was om te achterhalen welke methoden er zijn om rekenregels bij natuurcompensatie af te leiden en de voor- en nadelen van bestaande methoden in beeld te brengen. Het gaat daarbij om zowel ecologische rekenregels als financiële rekenregels. De vervolgvraag luidt wat de kosten zijn om een of meer methodieken uit te werken tot hanteerbare rekenregels bij compensatie van de EHS. De aanleiding voor de vraag komt voort uit de Nederlandse praktijk van compensatie. Zowel in theorie (hanteerbare regelgeving) als praktijk (uitvoering en uiteindelijk resultaat) blijkt compensatie problematisch. In de Nederlandse praktijk blijkt compensatie daarom vaak niet adequaat of zelfs helemaal niet uitgevoerd te worden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.