Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410047
Title LCA analyse aardappel en pompoen : vergelijking duurzaamheid & milieuvriendelijkheid van biologische aardappel en pompoen: Nederlandse teelt & bewaring versus import
Author(s) Wijk, C.A.P. van; Stilma, E.S.C.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 39
Department(s) Team Bedrijfssystemenonderzoek
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) aardappelen - consumptieaardappelen - pompoenen - levenscyclusanalyse - biologische landbouw - biologische voedingsmiddelen - ketenmanagement - energiegebruik - emissie - kooldioxide - potatoes - table potatoes - pumpkins - life cycle assessment - organic farming - organic foods - supply chain management - energy consumption - emission - carbon dioxide
Categories Environmental Protection / Organic Farming
Abstract Voor een goed ketenbeheer in de biologische landbouw is het voor de sector van belang te weten welke optie het meest duurzaam en milieuvriendelijk is: in Nederland geteeld product met bewaring of import product ? Daarvoor zijn levenscyclusanalyses (LCA’s) uitgevoerd naar de duurzaamheid en milieuvriendelijkheid van in Nederland geteeld biologische product (inclusief bewaring) in vergelijking met biologisch importproduct. Het resultaat maakt het voor de biologische sector mogelijk ook in het ketenbeheer duurzame keuzes te maken. Het importproduct vraagt zowel bij aardappel als bij pompoen veel meer energie en veroorzaakt meer CO2 uitstoot dan Nederlands product uit bewaring. Bij beide gewassen wordt het hogere energiegebruik en de hogere emissie van het importproduct vooral veroorzaakt door de grotere transportafstand. De brede vraag en discussie voor de biologische sector is of men de tekorten van deze biologische producten via importen wil aanvullen, of dat aan de marktvraag gewoonweg niet voldaan moet worden door “nee” te verkopen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.