Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410049
Title De relevantie van wilde bijen voor de bestuiving van landbouwgewassen
Author(s) Scheper, J.A.; Kleijn, D.; Reemer, M.
Source De Levende Natuur 112 (2011)3. - ISSN 0024-1520 - p. 124 - 125.
Department(s) CE - Molecular Ecology Ecotoxicology and Wildlife Management
Centre for Ecosystem Studies
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) apidae - bedreigde soorten - bescherming - bestuiving - veldgewassen - endangered species - protection - pollination - field crops
Categories Apiculture (General)
Abstract Ongeveer de helft van de Nederlandse bijensoorten staat op de Rode Lijst. Tegelijkertijd gaan de honingbijen die traditioneel landbouwgewassen bestuiven sterk achteruit. In hoeverre kunnen de wilde bijensoorten deze leemte voor de landbouw invullen? Dit artikel geeft een overzicht van de kennis hierover tot nu toe. De economische waarde van bestuiving van voedselgewassen door insecten wordt in Europa op € 22 miljard geschat (Gallai et al., 2009), in Nederland op circa €1,1miljard (Blacquière, 2010). Van de bloembezoekende insecten dragen bijen veruit het meest bij aan de bestuiving van landbouwgewassen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.