Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410050
Title Controle op afstand
Author(s) Zwaan, P.J.; Coninx, I.; Termeer, C.J.A.M.; Gerritsen, A.L.
Source NFW
Department(s) Public Administration and Policy
ALT - CL - Landschap Systemen
Publication type Brochure
Publication year 2010
Keyword(s) landschap - landbouw - milieubescherming - subsidies - overheidsbestedingen - gemeenschappelijk landbouwbeleid - landbouwbeleid - europese unie - landschapsbeheer - natuurbeheer - agrarisch natuurbeheer - cultuurlandschap - landscape - agriculture - environmental protection - public expenditure - cap - agricultural policy - european union - landscape management - nature management - agri-environment schemes - cultural landscape
Categories Nature Management (General)
Abstract Het behoud van de biodiversiteit en een aantrekkelijk cultuurlandschap in de Noordelijke Friese Wouden steunt onder andere op een aantal subsidieregelingen vanuit de overheid. Voor het aanbrengen en beheren van landschapselementen kunnen agrariërs een vergoeding van de overheid krijgen. Dit deelproject verkent de mogelijkheden voor de vereniging Noordelijke Friese Wouden (NFW) om binnen de Europese (juridische) kaders meer invloed te krijgen op, en verantwoordelijkheid te nemen voor het verdelen, beheren en het controleren van de besteding van de overheidsgelden voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.