Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 410063
Title Oplossingen voor landbouw in Noord-Afrika
Author(s) Froebrich, J.
Source Kennis Online 8 (2011)augustus. - p. 11 - 11.
Department(s) CWC - Integrated Water Resources Management
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) landbouwontwikkeling - voedselzekerheid - integraal waterbeheer - duurzame ontwikkeling - egypte - maghreb - agricultural development - food security - integrated water management - sustainable development - egypt
Categories Natural Resource Economics / Development Studies (General)
Abstract In Egypte en de Maghreb-landen kijken onderzoekers van Alterra naar mogelijkheden voor landbouwontwikkeling, ondanks schaarste aan goed water en landbouwgrond. Mogelijk liggen er kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.