Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 410109
Title Methaanreductie melkvee : een onderzoeksproject naar de inschatting van de methaanproductie vanuit de voeding en naar de reductiemogelijkheden via de voeding van melkkoeien
Author(s) Smink, W.; Veen, W.A.G.; Dijkstra, J.; Williams, B.A.; Boer, H.
Source Aarle-Rixtel : Feed Innovation Services - 82
Department(s) Animal Nutrition
WIAS
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) melkveehouderij - melkkoeien - rundveevoeding - methaanproductie - broeikasgassen - reductie - methaanremmers - ruwvoer (roughage) - krachtvoeding - voersamenstelling - dairy farming - dairy cows - cattle feeding - methane production - greenhouse gases - reduction - methane inhibitors - roughage - force feeding - feed formulation
Categories Feed Composition and Quality / Feeding Systems, Feed Rations / Cattle
Abstract De doelen van het project zijn om inzicht te verschaffen in de mogelijkheid van de methaanproductie in te schatten vanuit de voeding en aan te sluiten met de voeroptimalisering in de praktijk, en inzicht te verschaffen welke voermaatregelen een bijdrage kunnen leveren aan de reductie van de methaanvorming door melkkoeien. Een mechanistisch rekenmodel werd ontwikkeld om de productie van methaan in de pens te berekenen vanuit de vluchtige vetzuren. Met dit model werd de methaanvorming uit individuele ruwvoeders en krachtvoergrondstoffen berekend.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.