Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410171
Title Aan de slag met erosie : ploegloze grondbewerking in beweging 2004
Author(s) Paauw, J.G.M.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente - 23
Department(s) Team Bodemkwaliteit
PPO AGV Team Bodemkwaliteit
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) erosiebestrijding - grondbewerking - gereduceerde grondbewerking - akkerbouw - maïs - rundveehouderij - zuid-limburg - ploegen als grondbewerking - veldproeven - erosion control - tillage - reduced tillage - arable farming - maize - cattle husbandry - ploughing - field tests
Categories Erosion / Tillage
Abstract In 2004 is er op Proefboerderij Wijnandsrade een demonstratie gestart in het kader van de erosiebestrijding. Het doel van deze demonstratie is om kleine en middelgrote akkerbouwers, als ook rundveehouders met maïsteelt, te stimuleren erosiebeperkende maatregelen op het eigen bedrijf uit te voeren. Het is de bedoeling dat ze dan gebruik maken van trekkers en machines die op het eigen bedrijf aanwezig zijn. Er zijn twee demonstraties opgezet. In één demonstratie wordt gewerkt met een vruchtwisseling van aardappelen, graan, suikerbieten en snijmaïs. Daarnaast is een demonstratie met de continueteelt van snijmaïs. De resultaten van 2004 zijn bemoedigend. In de suikerbieten en snijmaïs zijn er geen betrouwbare verschillen gevonden tussen de bewerkingsmethoden. In de aardappelen was er slechts één betrouwbaar verschil. Dit betekent dat het voor de opbrengst niet uitmaakt op welke wijze de grond bewerkt wordt. Uit oogpunt van erosie is het dan verstandig te kiezen voor een systeem dat weinig erosie veroorzaakt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.