Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410195
Title Verantwoordelijkheden bij risico- en crisisbeheersing van bos- en natuurbranden : taken en bevoegdheden bij risicoberheersing, bestrijding, nazorg en herstel en een overzicht van de hiaten in regelgeving en taakverdeling
Author(s) Raffe, J.K. van
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2210)
Department(s) CL - Nature, Forest and Urban Greenery Management
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) bosbranden - natuurbranden - voorkomen van branden - brandcontrole - bevoegdheden - nederland - natuurgebieden - forest fires - wildfires - fire prevention - fire control - competences - netherlands - natural areas
Categories Forest Damage and Protection / Nature Management (General)
Abstract In 2007/2008 is gekeken welke partijen een rol spelen bij de risico- en crisisbeheersing van (grote) bos- en natuurbranden, wat hun rol precies is en welke taken en bevoegdheden ze hebben. Ook is geïnventariseerd welke hiaten er zijn in de bestaande taakverdeling en regelgeving. Hiaten die de oorzaak kunnen zijn dat natuurbranden ontstaan en kunnen uitgroeien tot een ramp. De inhoud van het rapport was toen dermate gevoelig dat pas in 2011 is besloten dit rapport uit te brengen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.