Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410200
Title Melkveehouderij: kritieke melkprijs blijft hoog
Author(s) Jager, J.H.
Source Agri-monitor 2011 (2011)sept. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 3.
Department(s) LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) melkveehouderij - melkproductie - melkprijzen - bedrijfsresultaten in de landbouw - biologische landbouw - inkomsten uit het landbouwbedrijf - dairy farming - milk production - milk prices - farm results - organic farming - farm income
Categories Agricultural Economics (General) / Cattle
Abstract Door een daling van de voerkosten is in 2009 en 2010 de kritieke melkprijs op gangbare bedrijven iets gedaald maar blijft die op een relatief hoog niveau. Maar op de biologische bedrijven is de kritieke melkprijs in 2010 juist gestegen doordat de betalingsverplichtingen per eenheid melk sterker toenemen op de gangbare bedrijven omdat de biologische bedrijven minder sterk groeien dan de gangbare bedrijven. De kritieke melkprijs ligt boven de melkprijs. Melkveehouders anticiperen hierop door het inzetten van een inkomen buiten bedrijf of het verlagen van de privébestedingen of het (gedeeltelijk) uitstellen van de aflossingen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.