Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410221
Title Innovatieve ontwerpen geen luchtkasteel : dier & welzijn
Author(s) Eijk, O.N.M. van
Source V-focus 8 (2011)5A. - ISSN 1574-1575 - p. 46 - 47.
Department(s) Livestock Research
LR - Backoffice
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) huisvesting, dieren - stallen - duurzame veehouderij - dierenwelzijn - innovaties - dierhouderij - animal housing - stalls - sustainable animal husbandry - animal welfare - innovations - animal husbandry
Categories Animal Housing, Management and Care
Abstract Tien jaar geleden wekte het eerste ontwerpproject waarin een geheel nieuw veehouderijsysteem werd gepresenteerd veel weerstand op. Pluimveehouders zagen de ‘futuristische’ stalsystemen, waarin er veel aandacht was voor het dier, de omgeving, de burger/consument en de boer helemaal niet zitten. Dergelijke ‘integrale stalsystemen’ zouden te kostbaar zijn. Inmiddels verrijzen er in alle veesectoren (min of meer) integrale stalsystemen die uit ‘ínnovatiegerichte ontwerptrajecten’ tot stand zijn gekomen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.