Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 410256
Title BOS valse meeldauw en bladvlekkenziekte uien : resultaten onderzoek 2003 en 2004
Author(s) Wander, J.G.N.; Meier, R.; Huisman, M.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 53
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) uien - peronospora farinosa - gewasbescherming - spuiten - pesticiden - schimmelbestrijding - plantenziektebestrijding - bladvlekkenziekte - plantenplagen - beslissingsondersteunende systemen - akkerbouw - onions - plant protection - spraying - pesticides - fungus control - plant disease control - leaf spotting - plant pests - decision support systems - arable farming
Categories Plant and Crop Protection (General)
Abstract Omdat de aantasting door valse meeldauw in kleine uien zoals zilveruien en eerstejaars plantuien niet altijd goed onder controle te houden zijn met behulp van het BeslissingsOndersteunend Systeem, werd vanaf 2003 een project gefinancierd om na te gaan of het BOS voor kleine uien verbeterd kan worden. Omdat het BOS in zaaiuien wel goed voldoet, werd in de eerste jaren van het onderzoek een vergelijking gemaakt tussen kleine uien en zaaiuien. In beide teelten werd het gewasklimaat bepaald.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.